Servicii PSI si SSM

HagiuPro Consulting, in calitate de expert Servicii PSI si SSM, cu seriozitate si profesionalism va oferim asistenta tehnica cat si documentatia necesara pentru a intra in legalitate si pentru a evita amenzile  organelor de control competente.

Firma noastra da dovada de corectitudine, etica in afaceri, profesionalism in tot ceea ce intreprindem, confidentialitate si rapiditate in tratarea problemelor, pentru a gasi cele mai bune Servicii PSI si SSM adaptate cerintelor clientilor nostri. Ne bazam pe o comunicare deschisa si continua, fiind orientati catre client, pentru a actiona in interesul companiei dumneavoastra.

Orice societate comerciala, prin intermediul reprezentantului legal, (adminsitrator, respectiv director) este obligata conform legii 319/2006 sa dispuna toate masurile tehnice si organizatorice de protectia muncii, prevenire si stingere a incendiilor, masuri ce se impun in urma evaluarii de risc efectuata la punctul de lucru.

Serviciile noastre

Misiunea noastra este sa oferim servicii profesionale in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si a Situatiilor de Urgenta, personalizate in functie de nevoile fiecarui client.


SSM

PSI

PROTECȚIA MEDIULUI

ssmindex
Fiind abilitati de Ministerul Muncii,va puteti baza pe serviciile de Protectia Muncii (SSM) oferite de societatea noastra:
 • Intocmire dosar SSM;
 • Instructaj genaral SSM;
 • Instructiuni SSM;
 • Tematici de instruire;
 • Evaluarea riscurilor;
 • Planuri de prevenire si protectie;
 • Plan de actiune in caz de pericol grav si iminent;
 • Instruirea si testarea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Verificarea tuturor locurilor/punctelor de munca in vederea eliminarii neconformitatilor;
 • Executarea de controale preventive in domeniul securitatii si sanatatii in munca privind functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, instalatiilor de ventilatie, sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, sistemelor de siguranta;
 • Cercetarea evenimentelor (accidentelor de munca), intocmirea documentelor aferente si comunicarea lor organelor in drept;
 • Coordonare SSM șantiere mobile și temporare;
 • Consultanta permanenta.
Principalele activitati de prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) sunt:
 • Organizarea activitatilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor (PSI);
 • Indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare privind prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) prevazute de actele normative in vigoare;
 • Analiza periodica a capacitatilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor (PSI);

Dosarul cuprinde urmatoarele documentele care sunt cerute de Legea legata de prevenirea si stingerea incendiilor 307/2006 si normele generale din 2007 care cuprinde:


 • Regulamentul de Ordine Interioara (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de prevenirea si stingerea incendiilor );
 • Instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) pentru fiecare loc de munca;
 • Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul);
 • Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (PSI));
 • Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta (acolo unde este cazul);
 • Planul de interventie pe unitate;
 • Planul de evacuare pe fiecare etaj;
 • Tematica pentru toate fazele de instruire;
 • Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (PSI);
psiindex
environmentindex
 • Buna practică în protecţia mediului este acum acceptată ca fiind parte integrantă dintr-un management eficient. Tot mai mult, companiile de succes integrează complet evaluarea riscurilor şi oportunităţilor legate de mediul înconjurător în toate aspectele operaţionale ale activităţii lor.
 • Furnizeazăm o gamă largă de servicii privind protecţia mediului şi dezvoltarea proiectelor de dezvoltare durabilă.
 • Auditul de mediu (AM) constă într-o evaluare sistematică, documentată şi periodică a măsurii în care organizaţia, managementul, infrastructura şi echipamentele de mediu răspund cerinţelor de asigurare a securităţii mediului.
 • Bilanţul de mediu (BM) - O evaluare de mediu, realizată conform unei reglementari specifice româneşti (OM 184/1997), de către companii sau persoane fizice atestate de Ministerul Mediului.
 • Studiul de impact (SI) reprezintă o componentă esenţială a dosarului depus de Companii pentru obţinerea acordului de mediu.
 • Asistenţă în proiectarea si implementarea unui sistem de management de mediu (SMM) în conformitate cu cerinţele ISO 14001 - verificarea sistemului de management de mediu implementat în companie.
 • Aspectele legate de protecţia mediului în raportările financiare conduc la îmbunătăţirea transparenţei companiei, demonstrând nivelul de conformitate cu cerinţele Standardelor de Raportare Financiară Internaţională (IFRS).
 • Studii de risc (SR) necesare atunci când s-a dovedit ca există o poluare semnificativă pe un anumit amplasament.
 • Rapoarte de securitate - astfel cum sunt definite de HG 804/2007, identifică riscurile majore pe care le implică substanţele periculoase, măsurile necesare ce trebuie luate în cazul unor potenţiale accidente şi măsurile ce limitează consecinţele acestora pentru populaţie şi mediul înconjurător.

Servicii profesionale in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si a Situatiilor de Urgenta

Ceea ce ne diferentiaza de alte firme de SSM este faptul ca suntem singura firma care garanteaza servicii de cea mai buna calitate la cel mai bun pret. Fie ca este vorba de servicii de sanatate si securitate in munca, de prevenire a incendiilor, de evaluare a riscurilor, etc, ne propunem sa venim in intampinarea nevoilor de pregatire si instruire a salariatilor si in acelasi timp, sa ajutam managerii sa evite pierderile si cheltuielile inutile.

1%
Clienți fericiți
1+
Clienți
1+

Ani de experienta

Informații utile


Cum alegi firma pentru protectia muncii si psi

Se pare ca s-au intensificat cazurile societatilor fantoma care “acorda” servicii de protectia muncii si PSI(prevenirea si stingerea incendiilor). Aceste firme profita de lipsa de cunostinte sau de neatentia specialitate a societatilor comerciale si semneaza contracte nule din punct de vedere legal.


Avantajele unei bune securităţi şi sănătăţi în muncă

Securitatea şi sănătatea în muncă (SSM) prezintă avantaje pentru întreprinderi, pe lângă faptul că reprezintă o obligaţie juridică şi socială a acestora. Întreprinderile consideră că SSM previne accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale, dar constituie, de asemenea, un element esenţial al succesului lor.

Aveți întrebări? Sunați-ne oricând

+40 729 001 772