Securitatea şi sănătatea în muncă (SSM) prezintă avantaje pentru întreprinderi, pe lângă faptul că reprezintă o obligaţie juridică şi socială a acestora. Întreprinderile consideră că SSM previne accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale, dar constituie, de asemenea, un element esenţial al succesului lor.

De ce constituie SSM un element esenţial al eficienţei unei afaceri?


Securitatea şi sănătatea în muncă:


- ajută la demonstrarea faptului că întreprinderea este responsabilă din punct de vedere social,
- protejează şi îmbunătăţeşte imaginea de marcă şi valoarea de marcă,
- ajută la maximizarea productivităţii lucrătorilor,
- îmbunătăţeşte devotamentul salariaţilor faţă de întreprindere,
- construieşte o forţă de muncă mai competentă şi mai sănătoasă,
- reduce costurile şi perioadele de întrerupere a activităţii,
- permite întreprinderilor să răspundă aşteptărilor clienţilor în materie
de SSM şi
- încurajează forţa de muncă să rămână activă mai mult timp.


Orice întreprindere se poate bucura de avantaje semnificative investind în SSM. Investiţii simple pot mări competitivitatea, profitabilitatea şi motivaţia angajaţilor. Implementarea unui sistem de management a SSM oferă un cadru eficient pentru prevenirea sau reducerea la minimum a
accidentelor şi a bolilor.


Principalele principii ale SSM


- Angajament şi leadership pentru a îmbunătăţi SSM
- Politici şi proceduri SSM eficace
- Programe pro-active de evaluare a riscurilor
- Lucrători instruiţi şi competenţi
- Măsuri eficace de ţinere sub control a riscurilor
- Procese continue de monitorizare şi revizuire


Deşi principiile unei bune SSM se aplică fiecărei organizaţii, factorii declanşatori ai activităţii economice pot fi foarte diferiţi pentru organizaţiile
mari şi mici.


Organizaţiile mari


Companiile bune au recunoscut de mult importanţa imaginii şi a reputaţiei lor. „Companiile care urmăresc obţinerea unui «rezultat triplu» (1) depăşesc ca performanţe, la bursa de valori, companiile mai puţin exigente.” The Economist Se aşteaptă ca organizaţiile mari să dea dovadă de standarde din ce în ce mai ridicate de guvernare corporatistă şi de o mai mare transparenţă în practicile de comunicare a informaţiilor. Combinaţia dintre funcţionarea într-o economie determinată de piaţă şi o societate tot mai conştientă privind riscurile înseamnă că numeroase întreprinderi realizează în prezent avantajele semnificative care pot fi obţinute prin integrarea performanţei în materie de SSM în modelul lor de afaceri mai amplu.


Acestea includ:


- îmbunătăţiri ale imaginii, ale valorii de marcă şi ale reputaţiei întreprinderii,
- respectarea angajamentelor referitoare la responsabilitatea socială corporatistă a întreprinderilor (RSI),
- menţinerea şi promovarea încrederii investitorilor şi
- dezvoltarea angajamentului pozitiv al părţilor interesate.


„Consiliul recunoaşte că atât performanţa corporatistă a grupului, cât şi valoarea acestuia în faţa părţilor interesate sunt afectate de performanţa în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. În consecinţă, acesta le solicită directorilor şi tuturor angajaţilor să dea dovadă de o abordare pozitivă faţă de problemele de securitate şi sănătate.” Administrator delegat, Uniq plc (sectorul alimentar)


Responsabilitatea socială corporatistă a întreprinderilor (RSI) se referă la modul în care întreprinderile pot ţine cont de impacturile lor economice, sociale şi de mediu în modul lor de operare. SSM pot juca un rol important în modul în care aceste principii sunt puse în practică.


O relevanţă deosebită o au:


- includerea SSM în iniţiative mai ample de gestionare a întreprinderilor,
- asigurarea faptului că riscurile privind SSM sunt abordate în mod corespunzător de către contractanţi şi furnizori şi
- motivarea altor întreprinderi să aducă îmbunătăţiri în materie de SSM, prin presiuni de grup.


Productivitatea si eficienta


Un angajament central al UE în cadrul strategiei de la Lisabona (2) este acela de a acorda o importanţă egală creşterii locurilor de muncă şi a productivităţii printr-o competitivitate mai mare. În UE-15, costul accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale variază de la 2,6 % la 3,8 % din produsul naţional brut.


Pe lângă reducerea accidentelor şi a bolilor, se pot produce şi beneficii în ceea ce priveşte producţia şi eficienţa, ca urmare a:

- îmbunătăţirii nivelurilor de motivaţie, a cooperării şi a moralului forţei de muncă,

- creşterii productivităţii lucrătorilor şi a eficienţei metodelor de lucru,

- reducerii la minimum a costurilor neprevăzute prin planificarea eficientă a continuităţii afacerilor,
- îmbunătăţirii calităţii procesului de recrutare şi păstrare a angajaţilor,
- reducerii contribuţiilor de asigurare şi
- reducerii expunerii potenţiale la litigiile penale sau civile.


Prin investiţiile într-o bună SSM, se pot obţine raportări la investiţii de 12:1(12 EUR profit pentru fiecare 1 EUR investit).


„Există o legătură clară şi directă între comportamentele sociale ale unei corporaţii şi reputaţia, vânzările, marca şi, într-adevăr, valoarea globală a acesteia. Această corelaţie (şi aceste consecinţe) devin mai puternice decât creşterea dimensiunii întreprinderii şi decât creşterea valorii de marcă.” Leipziger.


Întreprinderile mici


Numeroase întreprinderi mici şi mijlocii încep să recunoască, de asemenea, costurile unei slabe SSM şi beneficiile unei bune performanţe în materie de SSM. Acestea sunt cele mai vizibile în ceea ce priveşte:


- respectarea cerinţelor clientelei comerciale cu privire la SSM, pentru a câştiga şi a păstra contracte,
- evitarea întreruperii activităţii întreprinderii şi a pierderii personalului de bază,
- motivarea personalului şi menţinerea devotamentului acestuia şi
- disponibilitatea şi caracterul abordabil al asigurărilor.


Întreprinderile noi şi cele aflate în creştere, care caută să obţină o creştere durabilă a afacerilor şi stabilitate, realizează cum poate contribui la aceasta performanţa lor în materie de SSM. Acest aspect este mai vizibil în ceea ce priveşte satisfacerea cerinţelor clienţilor în materie de SSM.


„Aceasta contribuie nu numai la motivarea personalului şi reducerea incidenţei îmbolnăvirilor dar facilitează, în mod semnificativ, păstrarea clienţilor existenţi şi este un adevărat element de diferenţiere atunci când este vorba de câştigarea de noi pieţe şi susţinerea dezvoltării companiei.” John Purnell, Director Regional, Cougar Automation Ltd


Nevoia întreprinderilor corporatiste de a acţiona în mod responsabil conduce, de asemenea, la apariţia anumitor pretenţii de la furnizorii acestora. Investiţiile în standarde bune în materie de SSM dezvoltă competitivitatea întreprinderii, ceea ce conduce, de asemenea, la creşterea potenţialului de a păstra clienţii şi de a câştiga noi pieţe.


Productivitatea şi lucrătorii


Performanţa slabă în materie de SSM are un impact disproporţionat asupra întreprinderilor mici. Costurile umane şi economice ale unui accident mortal la locul de muncă, ale unui incendiu important sau ale unor urmăriri judiciare intense sunt evidente. Aproximativ 60 % dintre companiile a căror activitate este întreruptă mai mult de nouă zile dau faliment. Dar întreprinderile care funcţionează bine pot realiza beneficii în materie de productivitate, cum ar fi:


- metode de lucru mai sigure care permit, de asemenea, ca munca să fie efectuată mai rapid şi cu oameni mai puţini,
- procente reduse ale accidentelor, incidentelor şi bolilor — exemplele de absenteism pe caz de boală fiind înjumătăţite şi
- maximizarea nivelurilor de recrutare, motivare şi păstrare a personalului calificat.


Asigurarea


Funcţionarea întreprinderilor fără o asigurare corespunzătoare este ilegală, însă contribuţiile de asigurare cresc şi sunt din ce în ce mai greu de obţinut. Costul asigurării lucrătorilor variază în funcţie de tipul de afacere. Munca de birou beneficiază de tarife mai mici de 0,5 % din fondul de salarii; tarifele din producţie sunt mai mari, de aproximativ 5 %. Activităţile din construcţii, cum ar fi montarea acoperişurilor, au tarife ridicate, de până la 15 %. În majoritatea ţărilor, se oferă măriri sau reduceri semnificative la aceste tarife „tip”, în funcţie de sistemul de asigurări, ceea ce înseamnă economii financiare semnificative pentru cei care obţin performanţe bune şi penalităţi pentru cei care obţin performanţe slabe.


De la idee la acţiune


Mesajul este clar: o bună performanţă în materie de SSM înseamnă o afacere bună. Întreprinderile ar trebui să integreze SSM în managementul afacerilor şi ar trebui să crească gradul de conştientizare al principalilor factori de decizie din cadrul întreprinderii.


Clienţii, investitorii sau băncile dumneavoastră se aşteaptă la o abordare a SSM responsabilă şi corespunzătoare în ceea ce priveşte riscurile? Afacerile dumneavoastră ar fi întrerupte dacă s-ar produce un incident? Pierderea unuia sau a mai multor membri de bază ai personalului ar afecta în mod negativ afacerile dumneavoastră? Aţi avea beneficii de pe urma unei asigurări mai ieftine sau a unei productivităţi îmbunătăţite? Dacă răspunsul la oricare dintre aceste întrebări este „da”, este posibil ca SSM să fie un factor esenţial pentru succesul afacerilor întreprinderii dumneavoastră.

Aveți întrebări? Sunați-ne oricând

+40 729 001 772